HUURBEHEER

"Geen omkijken meer naar uw onroerend goed. Wel de gewenste inkomsten."

ADMINISTRATIEF & FINANCIEEL

"Maandelijks op een vaste dag de huur ontvangen, zonder hier achteraan te hoeven zitten"

 • Alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van huurincasso zoals factureren, incasseren en administreren.
 • De huur en eventuele servicekosten incasseren wij via een zakelijke derdengeldrekening.
 • Verzorgen van huurverhogingen en bijbehorende schriftelijke kennisgeving.
 • Signaleren, administreren en opvolgen van betalingsachterstanden.
 • Vastleggen en administratief verwerken van huurmutaties.
 • Administreren en verrekenen van voorschotten en kosten van diensten en service aangelegenheden.
 • Factuurbehandeling en betalingen.
 • Opstellen eindafrekeningen.
 • Maandelijks opstellen van een overzicht met exploitatiekosten, mutaties en huurinkomsten voor verhuurder.

TECHNISCH

"Niet meer 's nachts of in het weekend gebeld worden voor een lekkage of een cv storing"

 • Bewaken van een goede staat van onderhoud van het vastgoed.
 • Verrichten van periodieke en preventieve inspecties indien gewenst.
 • Coördinatie, begeleiding en toezicht van eventuele onderhoudswerkzaamheden.
 • Uitvoeren van begin- en eindinspecties
 • Eventuele onderhoudswerkzaamheden worden gecontroleerd op juiste nakoming, uitvoering en facturering.
 • Afsluiten en bewaken van onderhoudsovereenkomsten.
 • Het behandelen van wensen en klachten van huurders.
 • Aannemen en beoordelen van storingsmeldingen.

COMMERCIEEL

 • Uw kostbare vastgoed beschermen tegen leegstand.
 • Het afstemmen met uw makelaar van de afspraken met betrekking tot het werven en selecteren van aspirant-huurders, het uitvoeren van marketingactiviteiten, het coördineren van bezichtigingen, het opstellen van huurovereenkomsten en het ter beschikking stellen van het gehuurde aan huurder.
 • Het adviseren van de jaarlijkse aanpassing van de huurprijs.
 • Het behartigen van de belangen van opdrachtgever naar huurders toe.
 • Advies uitbrengen ten opzichte van optimaliseren van de verhuurbaarheid van uw vastgoed.
 • Behandelen van huuropzeggingen. 

tarieven

Administratief & Financieel beheer

Tarief: 3% over de maandelijkse huur

 

Technisch beheer

Tarief: 3% over de maandelijkse huur

CMV Vastgoedbeheer BV

Nieuwe Markt 3 A

3771 CB  BARNEVELD

info@cmvvastgoedbeheer.nl

+31(0)623016792